bitllet

m

Paper o cartó, generalment de petites dimensions, que dóna dret a entrar o a seure en algun lloc, fer un viatge en tren, un trajecte determinat en un vehicle públic, etc.