Blai Bellver i Tomàs

(Xàtiva, Costera, 1818 — Xàtiva, Costera, ?)

Tipògraf i escriptor satíric.

De filiació política liberal, col·laborà en diversos periòdics d’aquest caràcter, especialment en “La Federación” (1870), on signava amb el pseudònim d' El Músic Major . Publicà opuscles de poemes humorístics ( Pobra Eixàtiva! , La peixca de l’aladroc , etc), sovint destinats a ésser difosos en festes populars. La seva obra més important és La creu del matrimoni (1886), narració fantàstica, en prosa i en vers, de to sarcàstic i a estones obscè, que fou objecte de condemna i persecució per l’arquebisbe de València. Escriví també en castellà ( El vendedor de estudiantes , Mis pensamientos sobre los retratos ).