Blas de Otero

(Bilbao, 1916 — Madrid, 17 de gener de 1979)

Poeta basc en llengua castellana.

Partint d’un cert misticisme a Cántico Espiritual (1942), es decantà tot seguit cap a una poesia compromesa, el tema de la qual és el problema d’Espanya. Ángel fieramente humano (1951) i Redoble de conciencia (1951) presenten ja d’una manera declarada aquest compromís. Pido la paz y la palabra (1955) ha influït decisivament en els poetes més joves, i és la seva obra més representativa. També ha escrit En castellano (1959) i Que trata de España (1964).