Bloomfield

Localitat de l’estat de Nou Mèxic (EUA).