bolet de pi

Hypholoma (Nematoloma) fasciculare (nc)
m
Micologia

Bolet de pi

© California Academy of Sciences / Jo-Ann Ordano

Bolet de la família de les estrofariàcies, de barret groc de sofre amb el centre torrat, de 3 a 7 cm de diàmetre, de làmines primerament grogues, després verdoses i al final fosques, de peu allargat i de carn amarga, no comestible.

Es fa sovint sobre soques i arrels podrides de tota mena d’arbres, formant flotes denses on els barrets inferiors es taquen de bru fosc a causa de les espores dels que resten damunt.