bomba de neutrons

bomba neutrònica
f
Militar

Bomba d’hidrogen en la qual els components són disposats de manera que la penetració de la radiació neutrònica és major que la proporcionada per explosió nuclear comuna; el flux instantani de neutrons de molt alta energia representa a la vora del 80% de la potència d’aquesta arma.

Basant-se en la gran sensibilitat dels éssers humans a la radiació nuclear, si aquest tipus de bomba es fa esclatar a una altitud a la ratlla dels 1.000 m sobre el terreny, s’obté una arma que destrueix els éssers vius i deixa intacta una bona part de la matèria inorgànica de la superfície afectada. Així, per exemple, una bomba de neutrons d’1 kilotó feta esclatar a 1 km d’altura pot neutralitzar les persones en una superfície de 2 a 3 km 2 . A diferència d’altres armes nuclears, la bomba de neutrons produeix menys escalfor i efectes de xoc, i allibera més quantitat de neutrons i radiacions gamma. Fou concebuda i dissenyada pel físic nord-americà Samuel T. Cohen l’any 1958, desenvolupada al Lawrence Radiation Laboratory de la Universitat de Califòrnia i assajada per primer cop el 1963 en una explosió subterrània a l’Estat de Nevada. L’any 1981 el president Ronald Wilson Reagan n'ordenà la fabricació d’uns 700 caps, però, posteriorment, amb l’apropament i la desintegració de l’URSS, els arsenals foren desmantellats.