Bootes

Forma llatina del nom grec de la constel·lació del Bover .