bosc de ribera

m
Geobotànica
Silvicultura

Bosc que es fa a les vores dels rius, dels llacs, etc, damunt sòls que mantenen un nivell d’aigua freàtica més o menys permanent.

A les terres de tendència àrida sol ésser ben diferent de la vegetació que cobreix els sòls secs normals. Així, a la part septentrional de la regió mediterrània —domini dels alzinars—, el bosc de ribera és en general caducifoli (àlbers, pollancres, verns, oms, salzes) i biogeogràficament té caràcter més aviat eurosiberià.