Brahmagupta

(?, 598 — ?, després del 665)

Matemàtic i astrònom indi.

Treballà a l’observatori d’Ujjaen. Coneixedor del sistema posicional de numeració amb 9 xifres, emprà també el zero i exposà regles per a operar amb els nombres negatius. En el seu llibre Brāhmasphuṭasiddhānta (628) aplicà mètodes matemàtics a l’astronomia i estudià la resolució d’equacions determinades i indeterminades de primer i de segon grau. En el Khaṇḍakhādyaka tractava de l’astronomia d’Āryabhaṭa. Tingué una gran influència sobre la ciència islàmica.