Brāhmana

Col·lecció d’obres en prosa, que constitueixen una sèrie de comentaris i ampliacions dels Vedes.

Escrits probablement entre el 700 i el 600 aC, contenen comentaris als himnes vèdics, descripcions del ritual sacrificial i pregàries, i són destinats a servir de guia per al cerimonial dels bramans. Donaren lloc a un corrent de la teologia postvèdica, caracteritzat per una evolució vers el ritualisme, i relacionat amb un creixement del poder sacerdotal. Representen la prosa més antiga en una llengua indoeuropea, bé que no tenen gaire mèrit literari.