Bram Stoker

(Clontarf, Dublín, 8 de novembre de 1847 — Londres, 20 d’abril de 1912)

Nom amb què és conegut l’escriptor irlandès Abraham Stoker.

Funcionari durant deu anys i crític teatral, des del 1878 fou secretari de l’actor H.Irving. A la mort d’aquest (1905), fou periodista i empresari teatral. La seva producció novel·lística i de narrativa, en la tradició de la novel·la gòtica , és avui pràcticament oblidada, a excepció de la novel·la Dracula (1897), el protagonista de la qual ha esdevingut un mite de la cultura del s. XX.