Brian JL Berry

(Sedgley, Stadfordshire, 1934)

Geògraf anglès naturalitzat nord-americà.

Professor de les universitats de Seattle, Chicago, Washington, Harvard i Carnegie-Mellon. Desenvolupà la teoria dels llocs centrals de W. Christaller elaborant el que anomenà teoria de les activitats terciàries; ha aplicat nombroses tècniques quantitatives en les anàlisis urbanes i en la renovació de l’ecologia humana a través de l’aplicació de l’anàlisi factorial. Ha publicat : Geography of market centers and retail distribution (1967), Urbanization and Counterurbanization (1976), The Human consequences of Urbanization (1974), Geographic perspectives on urban systems , amb F.E. Morton (1970) i The Geography of Economic Systems , amb E.C. Conkling i D.M. Ray (1976). Ha esdevingut el representant de la institucionalització dels corrents quantitatius en geografia, bé que els darrers anys ha abandonat els postulats més estrictament neopositivistes.