British Petroleum Company Limited

BP (sigla)

Nom que adoptà el 1954 la multinacional petroliera britànica Anglo-Iranian Oil Company, al seu torn redenominada l’any 2001 com a BP p.l.c. a partir de la seva sigla.