bronquiolitis

f

Bronquitis aguda en què també són afectats els bronquíols, els quals, en obstruir-se amb l’exsudat inflamatori, obstaculitzen el pas de l’aire cap als alvèols.

La malaltia provoca dispnea intensa, tos violenta i contínua, i sovint es complica amb broncopneumònia. Les persones més afectades són els infants i els vells.