butilhidroxitoluè

BHT, C15H24O, 2,6-di-butil-4-metilfenol

m
Alimentació
Química

Sòlid blanc, insoluble en aigua però soluble en olis.

S'empra com a additiu alimentari antioxidant en greixos i en aliments greixosos, productes de pastisseria i forneria, conserves, brous i sopes deshidratades, i xiclets. És actiu, segons els casos, a concentracions de 0,001 a 0,04%. La seva innocuïtat ha estat discutida, però el seu ús en dosis controlades és freqüent i autoritzat.