Cacus

En la mitologia romana, antiga divinitat del foc.

Una llegenda molt estesa el feia fill de Vulcà, i el descrivia com a bandoler monstruós que vomitava foc i habitava a les coves de l’Aventí; fou mort per Hèrcules, aïrat pel fet que Cacus li havia robat uns bous del ramat de Gerió.