cadena

f
Dret

Nom que rebia l'antiga pena de reclusió de presidi, que podia ésser de per vida (cadena perpètua) o temporal.