cadena

f
Geomorfologia

Sèrie de muntanyes enllaçades entre elles amb certs caràcters comuns i amb una mateixa direcció general.