cadena

f
Química

Sèrie més o menys llarga d’àtoms de carboni units consecutivament (cadena oberta) formant cicles (cadena tancada) (anell).

Hi ha cadenes lineals i cadenes ramificades, en que sèries curtes d’àtoms de carboni formen cadenes laterals unides a àtoms de la sèrie més llarga o del cicle que constitueix la part principal de la molècula. En algunes molècules, una o diversees baules de la cadena poden ésser un heteroàtom (O, S, N, principalment)