cadi

m
Islamisme

Jutge en els països musulmans.

Malgrat que, segons el dret islàmic, hauria de dictaminar sobre tots els processos judicials, actualment només són de competència del cadi les causes directament relacionades amb la religió (dret familiar i successori), segons el dret alcorànic; altres funcions seves són vetllar per les fundacions pies, assenyalar el començament i el final del ramadà, etc. L’exercici d’aquest càrrec, instituït pel califa Omar i nomenat des d’aleshores pel governant, requereix determinades condicions: pertànyer al sexe masculí (bé que l’escola hanefita admet també les dones), ésser musulmà (i lliure), reunir garanties de prohibició de dedicar-se al comerç, etc. La sentència del cadi, bé que en els primers temps de l’islam era oral, ara és escrita, inapel·lable i definitiva. Per damunt de tots els cadis hi ha el cadi suprem ( qāḍdī al-qudā ), resident a la capital, anomenat primitivament qāḍdī al-gawnd i després qāḍī al-ğamā'a a Al-Andalus.