Cafarnaüm

Kěfar Naḥumi (he)

Localitat de Galilea, vora el llac Tiberíades.

Jesús hi residí després d’haver deixat Natzaret, i fou el centre de la seva activitat apostòlica a Galilea. Ha estat identificada amb Tell Ḥūm, destruïda vers el s VII dC.