Caixa d’Estalvis de Manlleu

Entitat financera domiciliada a Manlleu i fundada el 19 de juliol de 1896 amb l’ajuda d’homes de negocis de la ciutat i amb la col·laboració del bisbe de Vic, Josep Morgades i Gili.

La seva estructura, tant d’actiu com de passiu, mostra un fort creixement del crèdit i una gran productivitat en la seva cartera d’actiu. El gener del 2010 els actius de l’entitat sumaven 2.642 milions d’euros. Aquest mateix any, en el marc del procés de concentració de les caixes d’estalvi impulsat pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, aprovà la fusió amb la Caixa d’Estalvis de Sabadell i la Caixa d’Estalvis de Sabadell, operació que donava lloc a una nova entitat, Unnim.