Caixa d’Estalvis de Sabadell

Institució creditícia, constituïda el 1854, que inicià les seves activitats el 1859.

El seu promotor i principal impulsor fou l’industrial llaner Pere Turull i Sallent. El 1941 obrí la primera sucursal a Montcada i Reixac. La seva activitat es concentra sobretot a la Catalunya central, des d’on s’ha expandit. És a Barcelona des del 1974. Desenvolupà una important tasca a través de la seva obra social i cultural, per la qual l’entitat fou guardonada el 2009 amb la Creu de Sant Jordi. El gener del 2010 els actius de l’entitat sumaven 13.394 milions d’euros. Aquest mateix any, en el marc del procés de concentració de les caixes d’estalvis impulsat pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, aprovà la fusió amb la Caixa d’Estalvis de Terrassa i la Caixa d’Estalvis de Manlleu, operació que donava lloc a una nova entitat, Unnim Banc.