Caixa d’Estalvis de Tarragona

Entitat financera domiciliada a Tarragona i creada per la Diputació l’any 1952.

En l’estructura del passiu destaca el major pes del sector públic, i en la de l’actiu, la forta inversió creditícia, amb un especial augment també de la dedicada al sector públic. Disposa d’una xarxa d’unes 200 oficines. El gener del 2010 els actius de l’entitat sumaven 11.334 milions d’euros. Aquest mateix any, en el marc del procés de concentració de les caixes d’estalvi impulsat pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, aprovà la fusió amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya i la Caixa d’Estalvis de Manresa. La nova entitat, que adoptà el nom de Catalunya Caixa, començà a operar l’1 de juliol de 2010.