Caixa d’Estalvis del Mediterrani

CAM

Oficina de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani

© Ajuntament de Sant Joan d'Alacant

Institució creditícia creada a Alacant el 1976 amb el nom de Caixa d’Estalvis d’Alacant i Múrcia.

Nasqué amb la fusió de la Caixa d’Estalvis del Sud-est d’Espanya, la Caixa d’Estalvis d’Alcoi, la Caixa d’Estalvis de Nostra Senyora dels Dolors (Crevillent), la Caixa d’Estalvis de Novelda i la Caixa d’Estalvis de Nostra Senyora de Montserrate (Novelda). La primera institució era la més important, i fou constituïda el 1940 per l’agrupament de les caixes d’estalvis de Cartagena i d’Alacant, com un intent de la postguerra de crear una nova regió espanyola amb el nom de Sud-est. La Caixa d’Estalvis d’Alacant havia estat creada el 1887.L’any 2009 els actius totals eren de 75.532.100 milers d’euros i els beneficis atribuïts al grup foren de 203.413 milers d’euros. Aquest any el nombre d’empleats era de 7.155 i mantenia una xarxa de 1.007 oficines.

Al juliol de 2010 aprovà constituir una nova entitat a través d’un Sistema Institucional de Protecció (SIP) amb Cajastur, Caja Cantabria i Caja Extremadura, però al març de 2011 el projecte s’anul·là per manca d’acord de la CAM amb les altres entitats sobre el pes que l’estat havia de tenir en la nova entitat bancària. Al juliol, el dèficit de l’entitat comportà l’anunci del Banc d’Espanya de sotmetre-la al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i obrir un procés per adjudicar-la a una altra entitat financera, que finalitzà al desembre amb l’adjudicació de l’entitat per part del Banco de España al Banc Sabadell.