calaix

m
Indústria tèxtil

Conjunt de les peces disposades a cada extrem de les taules dels telers per a donar cabuda a la llançadora a la fi del seu moviment de vaivé, proveïda dels dispositius necessaris per a impel·lir i frenar la llançadora.