calandra

f
Transports

Reixat que, disposat a l’exterior de la part anterior de la carrosseria d’un automòbil, generalment davant el radiador, permet el pas de l’aire i serveix d’adorn.