calandra

f
Tecnologia

Màquina consistent en un conjunt de corrons superposats entre els quals passa una matèria contínua (paper, teixit, etc) que és sotmesa a l’acció combinada de la pressió i el lliscament.

En la indústria paperera la calandra és emprada per a comprimir, allisar i ensetinar el paper o el cartó, imprimir una marca a imitació de filigrana o estampar, mitjançant corrons d’acer gravats. Els corrons d’aquestes calandres són escalfats per un corrent de vapor que hi entra axialment. En la indústria del cautxú la calandra és emprada en la preelaboració. En la indústria tèxtil és emprada especialment en l’acabat dels teixits de cotó, lli, raió i seda, i, a la sortida del batà, per a fer compacta la napa. Els corrons metàl·lics solen ésser escalfats per vapor o, menys correntment, amb foc directe alimentat amb gas. Els efectes obtinguts sobre els teixits en sotmetre'ls a l’acció de la calandra són: enllustrat, espremuda, gofratge i planxament, i els acabats de fricció, chasing, chesting , Schreiner, fil de vidre, moaré, chintz i símil de seda. A les indústries del cautxú i plàstics s’utilitzen per a la producció de planxes de cautxú o de pel·lícules contínues de resines termoplàstiques.