Calbera

Poble del municipi de Beranui (Ribagorça), a la dreta del barranc de Castrocit.

Pertangué al monestir d'Ovarra, i posteriorment al de Sant Victorià. L’església parroquial (Sant Andreu) és romànica. Fou incorporat al municipi de Beranui el 1966 (que rebé el nom oficial de Veracruz). Dins l’antic terme hi ha, a més, els pobles de Castrocit i de Morens i la caseria de les Ferreries.