calcedònia

f
Mineralogia i petrografia

Calcedònia

© Fototeca.cat - J. Vidal

Quars criptocristal·í, format per masses de cristalls microscòpics, en qualsevol de les seves varietats.

Quan és disposada formant capes concèntriques, circulars o el·líptiques, és designada amb el nom d'àgata. Si les bandes són rectilínies, les varietats s’anomenen ònix (color blanc i negre) i sardònix (color blanc i vermell). Les propietats físiques de les calcedònies són molt semblants a les de les varietats cristal·lines del quars.