Caleb

(?, ? — ?, ?)

Membre de la tribu de Judà, un dels tretze enviats per Moisès, des del sud de Palestina, a inspeccionar la terra promesa.

En tornar, n'aconsellà, amb Josuè, la conquesta. En premi al seu coratge li fou permès per Déu d’establir-se a Hebron, a Canaan.