calendari

m

Taula o catàleg, confeccionat pels organismes públics competents, que regula els esdeveniments i les manifestacions d’una determinada branca o activitat durant l’any.