calendes

f
pl
Cronologia

Segons el còmput romà antic, primer dia de cada mes.

A l’origen coincidia amb la lluna nova, coincidència que es perdé amb la reforma del calendari julià. El còmput, a partir del dia 14 o del 16 (segons els mesos), era regressiu; així, a partir de mitjan mes de març els dies es comptaven 17, 16, 15, etc, de les calendes d’abril.