Calixt I

(Roma, ? — Roma, 222)

Papa (217-222).

Fou un destacat organitzador de la comunitat cristiana romana, i dedicà una atenció especial al cementiri que porta el seu nom, a la via Àpia. Adoptà una actitud benèvola en matèria penitencial, la qual cosa li valgué l’acusació d’Hipòlit. Condemnà el modalisme de Sabeli. És commemorat com a màrtir. El cementiri de Calixt (o catacumba de Sant Calixt), a la via Àpia, conté la “capella dels papes”, el “sepulcre de santa Cecília” i pintures al fresc dels segles III i IV, que figuren entre les més importants de l’art paleocristià. La seva festa se celebra el 14 d’octubre.