Calles

Calles

© Fototeca.cat

Municipi dels Serrans, a la zona de llengua castellana del País Valencià.

Situat en part a la zona muntanyosa que separa aquesta comarca de l’Alt Palància (cim d’El Mas de Castellanos, 1 053 m alt.) i en part a la vall del riu de Xelva, al sud de la qual el Túria travessa el terme engorjat en una zona fortament accidentada. Les característiques del territori limiten l’extensió de la terra de conreu a 63 ha de regadiu i 1 000 de secà (blat, oliveres, garrofers i vinya). Al sector muntanyós hi ha 2 757 ha de pasturatges, 2 000 de terreny improductiu, 666 de bosc (pinedes i suredes) i 320 de brolles i espartars. Hi ha bestiar oví. El poble (397 h [2006]; 351 m alt.), a la dreta del riu de Xelva, a la confluència amb la rambla de Las Alcotas, pertangué als Xèrica, i després formà part del vescomtat de Xelva. Lloc de moriscs, el 1609 tenia 120 focs. La parròquia de Santa Maria fou segregada de la de Xelva el 1602; l’església actual és obra del 1673. Dins el terme de Xelva hi ha tres petits enclavaments formats per les caseries de Las Alcotas, d’El Mas del Pinar i d’El Mas de Cercera, aquests darrers despoblats.