calomelans

m
pl
Química
Mineralogia i petrografia

Clorur mercurós, Hg2Cl2.

Mineral de cristalls petits i tetragonals, pesant, insípid, insoluble i de color gris o blanc grogós; és producte de l’alteració del cinabri. Té duresa 1,6 i pes específic 7,15. Són emprats en medicina com a purgants i vermífugs.