cambra de combustió

f
Física

Part central d’un fogar, on es posen primerament en contacte el combustible i el comburent.