camí ral

m
Construcció i obres públiques

Camí públic, el més important abans de la construcció de les carreteres, utilitzat per a les comunicacions generals i de més trànsit.

Era patrimoni de la corona (després, de l’estat) i construït a expenses seves. Posava en comunicació poblacions importants i, bé que a les regions de muntanya hi ha camins de bast considerats camins rals , el prototip d’aquest camí s’ajustava al trànsit de vehicles. És anomenat en algunes comarques camí general (Eivissa) o camí seguit (Llitera).