camp de Cotlliure

Camp de concentració especial o de càstig disposat el 1939 per les autoritats franceses al castell de Cotlliure (Rosselló), destinat als refugiats de la guerra civil de 1936-39 considerats indisciplinats o perillosos.

Hi hagué de 300 a 500 homes en règim penitenciari de treball forçós, amb una brigada especial de càstig.