Can Bosc

Aspecte de la masia de Can Bosc

© Alberto González Rovira

Masia del municipi de Dosrius (Maresme), situada a la serra del Corredor.

L’edifici, de grans dimensions i amb teulada de quatre vessants, és centrat per un pati conformat per tres façanes. En una de les façanes hi ha un portal amb llinda de pedra granítica amb una inscripció amb la data de 1565 i els mots “Jesús-Maria”. Una part d’aquest pati és coberta per una volta de pedra, formada per una galeria coberta que dona pas a la primera planta. Tots els elements de les façanes són de pedra treballada amb carreus de bona mida. Hi ha un portal rodó amb grans dovelles, i els angles i les finestres també són de pedra, les tres del pis superior amb cornisa.

La família dels comtes de Bell-lloch foren els propietaris d’aquesta masia, on s’havia instal·lat un pavelló de caça i observatori que fou destruït durant la Guerra Civil de 1936-39, i la deixaren en propietat a l’Església, de qui en depèn la conservació.