Can Dalmau

Edifici del municipi de Vidreres (Selva).