Can Girona

Edifici del municipi de Santa Maria de Martorelles (Vallès Oriental).