Canà

Les noces de Canà: Jesucrist converteix l’aigua en vi (miniatura del mestre Alexander, 1430)

Koninklijke Bibliotheek

Ciutat de Galilea, on, segons l’evangeli de Joan, Jesús obrà el primer miracle en convertir l’aigua en vi en unes noces.

Sembla que es tracta de Kafr Kanna, entre Natzaret i el llac de Tiberíades. El tema de les noces de Canà ha estat tractat iconogràficament ja des d’època paleocristiana. Destaca l’obra, de grans dimensions, del Veronès (actualment al Musée du Louvre). A la catedral de Barcelona es conserva, dins el retaule de la Transfiguració de Bernat Martorell, una notable representació del tema.