canal de distribució

m
Economia

Conjunt dels processos intermedis propis de la conducció dels béns econòmics des del lloc de producció fins a la unitat de consum.

L’esquema bàsic del canal de distribució típic dels béns de consum (especialment dels aliments) s’ajusta aproximadament a la cadena productor-comissionista-abastador-(mercat central)-detallista-consumidor per als canals interns, i productor-majorista-exportador-detallista-consumidor per als canals externs (exportació). Algun sector, com el de béns de producció (equip, instal·lacions, màquina eina, maquinària elèctrica, transport pesant, etc), s’ha distingit, tanmateix, per una progressiva simplificació dels canals, posada de manifest amb l’aparició de departaments comercials o associacions de fabricants que fan les vendes directament al client, sense intervenció d’intermediaris aliens. Els comerços detallistes, especialment d’articles de consum, tendeixen també a participar en aquest procés, sia amb unions de compres (de caràcter cooperatiu o no), sia amb la contractació amb una empresa que es converteix en llur únic proveïdor ( cadena voluntària ).