Cantallops

Urbanització del terme de Lliçà de Vall (Vallès Oriental), situada al S del nucli de Lliçà de Vall, vora el límit amb Parets del Vallès..