cantant

adj
Heràldica

En les representacions heràldiques, dit dels galls, i d’algun altre ocell, amb el bec obert.