cantautor
| cantautora

f
m
Música

Cantant que compon ell mateix les cançons del seu repertori.