cantonalisme

m
Política

Doctrina política que pretén l’organització de la societat en cantons federats, que substitueixin l’organització estatal ( federalisme ).

Fou especialment important a la península Ibèrica i a Suïssa, a la segona meitat del s XIX.