caos determinista

m
Física

Explicació de certs fenòmens físics que dóna raó de dos aspectes teòricament contradictoris: la imprevisió dels fenòmens caòtics i el determinisme.

Molts sistemes dinàmics deterministes mostren comportaments impredictibles. Al mateix temps, l’evolució de certs fenòmens aparentment caòtics sembla tendir a un cert ordre en el temps. Un sistema aparentment ordenat pot prendre un moviment desordenat, que finalment esdevé completament irregular, caòtic. Només tres graus de llibertat són suficients per a observar el caos determinista, que es produeix en fenòmens macroscòpics. Les equacions que governen aquest moviment caòtic macroscòpic són completament deterministes. El caos determinista es caracteritza per l’existència d’un atractor estrany, d’estructura fractal. Però el caos pot aparèixer fins i tot en sistemes ordenats per definició, com ara el làser. Un simple mirall lleugerament desajustat pot induir el caos en el làser. Altres irregularitats poden explicar-se mitjançant el caos determinista. És el cas d’algunes reaccions químiques oscil·lants i fins i tot de fenòmens biològics, com ara l’activitat cerebral. Una anàlisi basada en la teoria del caos podria permetre l’estudi d’aquest tipus de fenòmens i d’altres que han de tenir en compte moltes variables, com ara el comportament de les ales d’un avió. El caos determinista també podria trobar-se present en fenòmens que en aquests moments sembla que no obeeixen lleis físiques concretes i determinades. N'hi ha que fan referència a fenòmens com turbulències o canvis climàtics, però potser podria aplicar-se també a qüestions econòmiques (canvis a la borsa), dinàmica de poblacions, etc.