cap

m
Geomorfologia
Hidrografia

Cap de Begur (Baix Empordà)

© Fototeca.cat

Punta de terra que entra mar endins.