capa de sòcol segur

Secure Sockets Layer SSL (en) (sigla)

f
Electrònica i informàtica

Protocol estàndard que permet enviar i rebre informació per mitjà d’internet de manera segura.

Afegeix una capa addicional entre la capa TCP i la capa d’aplicació (HTTP, FTP, etc), la qual cosa permet de xifrar la informació que viatja per la xarxa, alhora que impedeix l’accés no autoritzat a les dades transportades i en possibilita l’autenticació. Fou desenvolupat per Netscape i n'existeix una implementació lliure anomenada OpenSSL.