capital de risc

m
Economia

Inversió (participació o préstec) que comporta un risc elevat (pèrdua del capital invertit), per tal com és efectuada en empreses (normalment, petites i mitjanes) innovadores (productes o processos sense experiència) o d’alta tecnologia (recerca i desenvolupament).

La inversió s’efectua a mitjà o a llarg termini (maduració del projecte), però sempre amb caràcter temporal. L’interès de l’inversor està en la possibilitat d’una plusvàlua important en recuperar la inversió, si el projecte reïx i es consolida. Existeixen institucions especialitzades anomenades fons i societats de capital de risc.